Filtrasyon Selektif Ayırma

Kandan filtre kullanarak bileşenlerini boyutlarına bağlı olarak uzaklaştıran bir sistemdir. Kullanılan filtrenin gözeneklerinin boyutlarına bağlı olarak farklı bileşenler uzaklaştırılabilir. Filtrasyon temelli araçlar terapötik plazmaferez (plazma değişimi, selektif plazma değişimi, double filtrasyon plazmaferezi —DFPP, kaskad filtrasyon CF, reoferez, lipid aferezi) için kullanılabilir. Daha sonra işlenmesi ya da transfilzyon için plazma toplama maksatlı gönüllü plazmaferez uygulamalarında da kullanılabilir.


İletişim Formu