Diapact®CRRT (Renal Replasman Tedavisi)

Hemofiltrasyon yoğun bakım ortamında kullanılan bir renal replasman tedavisidir. Genellikle akut böbrek hasarını tedavi etmek için kullanılır, ancak çoklu organ disfonksiyonu sendromunda da faydalı olabilir.
Diapact®pre-assembled CRRT set ve Haemofilter Diacap® Acute M filtre ile birlikte kullanılır.

Diapact®pre-assembled CRRT Set

Haemofilter Diacap® Acute M

Diapact® Plazma Değişmi (Plazmaferez)

Plazma değişimi (plasma exchange, plazmaferez) işlemi, kanın vücut dışına alınarak 4 birleşeninden biri olan plazmanın kandan ayrıştırılıp geri kalan kısmının replasman sıvısı ile tekrar dolaşıma verilmesi temeline dayanan bir tedavi yöntemidir. Plazmaferez başta hematolojik , immunolojik ve nörolojik hastalıkların tedavisinde ya temel tedavi ya da var olan tedavilere yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Hematolojik hastalıklar içinde Trombotik Trombositopenik Purpura ve paraproteinemiler ile ilişkili klinik sendromların tedavisinde etkisi yüksektir.
Haemoselect® 0,5 m2 Plazma filtresi ve Diapact Plazmaferez Kiti ile birlikte kullanılır.

Diapact Plazmaexchange Kit

Haemoselect® 0,5 / 0,7 m2 Plasmafilter