Yetişkin TTM (Targeted Temperature Management) Pedi

Kardiyopulmoner Resusitasyon, uygulandıktan sonra spontan dolaşım sağlanan, uygun endikasyonu olan hastalara, nörolojik geri dönüşün başarılı olmasını sağlamak için ilk 12 saat içinde vücut ısısının 32-34 °C’ye indirildiği ve hedef ısıya ulaştıktan sonra maksimum 72 saat bu düzeyde sabit tutulması işlemine terapötik hipotermi denir. Yetişkin TTM pedleri küçük (S)  ve büyük (L) olarak farklı ebatlarda uygulanma esnekliği ile terapötik hipotermi işleminin uygun standartlarda yapılması için kullanılır.

Yenidoğan Hipotermi Pedi

Hipoksik İskemik Ensefalopati (HİE) yenidoğan bebekte plasental ve pulmoner gaz değişiminin bozulması ile oluşan sistemik hipoksi ve serebral kan akımının azalması sonucu ortaya çıkan beyin zedelenmesidir. Hipotermi pedi uygulaması, hayatı tehdit eden boyutlarda asfiksiye maruz kalan yenidoğanlarda ilk efektif nöroprotektif müdahaledir,

Yenidoğan hastalarda terapötik hipotermi ve soğutma işlemlerinin uygun standartlarda yapılması için kullanılır.