Diapact®CRRT

Hemofiltrasyon yoğun bakım ortamında kullanılan bir renal replasman tedavisidir. Genellikle akut böbrek hasarını tedavi etmek için kullanılır, ancak çoklu organ disfonksiyonu sendromunda da faydalı olabilir. Diapact®pre-assembled CRRT set ve Haemofilter Diacap® Acute M filtre ile birlikte kullanılır.

Haemofilter Diacap® Acute M

Diapact®pre-assembled CRRT Set

Haemoselect® 0,5 / 0,7 m2 Plasmafilter

Diapact Plazmaexchange Kit