Terapötik Plazma Değişimi

Hastanın kan plazmasının, kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile diğer kan bileşenlerinden ayrıldığı: plazmanın uzaklaştırıldığı ve yerine kolloid solüsyon (örn, albumin ve/veya plazma) gibi değişim sıvısı ya da kristalloid/kolloid solüsyonu birleşiminin verildiği terapötik bir işlemdir.


İletişim Formu