Plazmaferez

Plazmaferez


Hastanın ya da gönüllü vericinin kan plazmasının, kanının tıbbi bir cihazdan geçirilmek sureti ile diğer kan bileşenlerinden ayrıldığı; plazmanın (toplam plazma hacminin %15’inden daha azının) değişim sıvısı kullanılmadan uzaklaştırıldığı bir işlemdir.