Oksijen Üretim ve Depolama

Oksijen Kullanım Alanları;

 • Polikliniklerde
 • Hastanelerde
 • Sahra hastanelerinde
 • Ambulanslarda
 • Metallerin kesimi
 • Yüksek irtifa uçuşlarında
 • Roketlerde hidrojen ile birlikte yakıt olarak
 • Kimyasal madde üretiminde
 • Evsel atık ve atık su tasfiyesinde
 • Ozon üretiminde
 • İçme suyunun temizlenmesinde ve dezenfektasyonunda
 • Balık üretme çiftliklerinde
 • Tıpta
 • Su altı dalışlarında
 • Yakıtların yanma performasının artırımında
 • Hiperbarik oksijen tedavisinde
 • Tekstil

Azot Kullanım Alanları;

 • Amonyak sentezinde
 • Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamada
 • Aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı altında transferinde
 • Elektronik sanayinde, ampul imalatında
 • Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde
 • Nükleer reaktörlerde
 • Yenilebilen yağların oksidasyonunun önlenmesinde
 • Tanker, boru hattı ve rafinerilerin temizlenmesinde
 • Tahıl silolarında
 • Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında
 • Cam ve çelik yapımında
 • Kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede
 • Fermantasyon
 • Gıda ve hassas nesnelerin paketlenmesinde
 • Petrol ve gaz kuyularının tahriklendirilmesinde
 • Doku dondurma ve saklama
 • Metallerin sıkı geçme işlemleri
 • Kalıplamada, film ekstrüzyonda ve proses ekipmanlarında soğutucu olarak
 • Proses solventlerinin geri kazanımı
 • Kimyasal ayıraç ve ayıraç taşıyıcı olarak
 • Kağıt ve kağıt ürünleri fabrikalarının depolarında yangın önlemede.
 • Kimyasal maddelerin depolarında yangın önlemede.
 • Askeri mühimmat ve yakıt depolarında.
 • İlaç üretim fabrikalarında.

Ürünlerimize ait validasyon hizmetleri, Almanya akredite kuruluşu Hygcen GmbH firması tarafından yapılmaktadır.