Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları


ENDİKASYON

– AMD
– Diabetik Retinopati
– Santral Ven Trombozu
– Uveal Effüzyon Sendromu