Anestezi / Yoğun Bakım

Anestezi / Yoğun Bakım


Anestezi ve Reanimasyon

– Sepsis
– Doz aşımı / Zehirlenmeler
– Dializ yapılamayan intoksikasyonlar